Alternatif ve Geleneksel Tedaviler Akupunktur, hacamat ve ozon tedavisinin ilaçsız ve yan etkisiz gücünü keşfedin.
+90 532 624 9866
bulenthazer44@gmail.com

Related Posts

Nöralterapi ile Fibromiyalji Tedavisi

Home  /  Nöralterapi ile Fibromiyalji Tedavisi

Nöral Terapi İle Fibromiyalji Tedavisi

Fibromiyalji sendromu(FMS) ,kronik yaygın ağrı ve yorgunluk ,uyku bozuklukları gibi birçok semptomla karakterize kronik bir kas iskelet sistemi hastalığıdır.FMS nin nedenleri arasında  genetik ve çevresel faktörler ,nöroendokrin fonksiyon bozukluğu ,oksijenasyon bozukluğu ,ağrı mekanizmalarında anormallikler ,psişik faktörler ve vejetatif sinir sistemi(VSS) disfonksiyonu gibi faktörler sayılabilir.

Daha çok kadınlarda erkeklere göre on kat daha fazla görülmektedir. 30-60 yaş arasında görülme sıklığı artar.

En az 3 aydan beri devam eden yaygın ağrı öyküsü ve vücutta 18 hassas noktanın en az 11 inde muayene sırasında ağrı bulunması FMS olarak kabul edilir.Son zamanlarda nokta hassasiyeti yerine yaygın kronik ağrı ,yorgunluk, uykusuzluk ve bağırsak problemleri gibi somatik yakınmaların varlığı FMS tanısı için yeterli kabul edilmiştir.

fib

Hastaların kas biyopsilerinde lokal  iskemi(yetersiz kanlanma) ve asit mukopolisakkarit miktarlarında artış tespit edilmiştir.

Fibromiyaljili hastalarda seratonin nörepinefrin ve dopamin seviyeleri düşük bulunurken ağrı mediyatörleri yüksek bulunmuştur.FMS li hastalarda hipatalamo-hipofiz-adrenal(HHA) akstaki fonksiyon bozukluğu olduğu tespit edilmiştir ve HHA aksı VSS ile yakından ilişkilidir.

Vejetatij disfonksiyon olmadan FMS ortaya çıkmaz. Bu hasta grubunda asidoz ve lenfatik dolaşım bozukluğu ön plandadır bu da VSS yüklenmesi sonucu ortaya çıkan lenfatik dolaşım bozukluğunun sonucudur.

Bağ dokusundaki ağır metal(kurşun,civa vs) gibi toksik yüklenmelerde sebebler arasındadır.

Modern tıpta başarılı bir tedavi yöntemi yoktur.

Nöralterapi açısından ise VSS disfonksiyonun giderilmesi tedavinin en önemli adımıdır.lenfatik dolaşımın ve asidozun giderilmesi tedavide ana unsurdur.

Nöralterapi ile hormonal fonksiyonlar,arteryel-venöz-lenfatik dolaşım, asidoz,kaslarda tetik nokta enjeksiyonu, bozucu alan tedavisi,baz serum tedavisi,bağırsak flora tedavisi yapılarak FMS oluşturan zemin ortadan kaldırılmış ve nedene yönelik tedavi yapılmış olur.

Nöral Terapi tedavisi ile ilgili bilgi almak için (0264) 502 0777 veya (0532) 624 9866 numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.