Alternatif ve Geleneksel Tedaviler Akupunktur, hacamat ve ozon tedavisinin ilaçsız ve yan etkisiz gücünü keşfedin.
+90 532 624 9866
bulenthazer44@gmail.com

Related Posts

Lateralite Tedavisi

Home  /  Lateralite Tedavisi

LATERALİTE

İnsanı hayvanlardan ayıran asimetrik olmasıdır. Buna lateralite (yanallık) denir. Bir tarafı daha fazla kullanan insanda asimetri gelişir.

Sol beyin yarımküresini kullanan insanın sağ tarafı daha fazla gelişirken, sol beyin yarım küresi de sağ beyin yarım küresinden farklılaşır.

Her yarım kürenin ayrı görevleri vardır. Veriler sağ yarım küre tarafından alınıp sol beyin yarımküresine iletilir ve sol beyinde somutlama yapılır.

  • Sağ elini kullananlarda sol beyin baskındır ve insanların % 90 ‘ı sağlaktır.
  • Sol beyin mantıksal, sağ beyin ise duygusaldır.
  • Sol beyin matematiksel konulara önem verirken, sağ beyin ise sanata önem verir.
  • Sol beyin paragmatik, sağ beyin ise duygularla hareket edip niyete bakarak iyi niyet arar.
  • Sol beyin net sonuçlarla ilgilenirken, sağ beyin sezgilere daha fazla güvenmektedir.
  • Sol beyin bilimsel ve akademik konularda çok başarılı, fakat sağ beyin olaylara duygusallıkla yaklaşmaktadır.

Sağlak olan % 90 insanın konuşma merkezi sol beyinde, gerçek solak olan % 1 insanın konuşma merkezi sağ beyindedir. % 9 solağın ise sol beyindedir.

late

Sol ve sağ beyin küreleri arasında ki bağlantıyı korpus kollozum denen anatomik yapı sağlar. Lateralite sistemi korpus kollosum doğru işlev gördüğünde sağlıklıdır.

Lateralite patolojileri 3 gruba ayrılabilir.

Engellenmiş solaklık

Aşırı sağ beyin aktivitesi

Aşırı sol beyin aktivitesi

Özellikle sağ elini kullanmaya zorlanan çocuklarda  değişik yaş gruplarında değişik bulgular gözlemlenir.

6-12 yaş arasında çabuk öfkelenme, kekemelik, yatağını ıslatma, abartılı duygular, kıskançlık, odaklanma zorluğu,

12-18 yaş arasında konsantrasyon sorunları, hafıza problemleri, okuma zorluğu

18-20 yaş arasında anksiyete, taşikardi, kabızlık vs ve daha ileri yaşlarda diyabet, ürtiker, sedef, migren, ülser gibi kronik hastalıklar gürülür.

Yanallaştırma işlemi, çocuğun hangisinin baskın eli olduğunu belirlemeyi mümkün kılar. Daha sonra çocuğun gelişiminde hayati bir rol oynayacak, vücudu ve mekanı hakkında iyi bir algı kazanmasına ve nesneleri manipüle etmesine izin verecektir.

Çocuktaki lateralite, mekânsal bilgisini doğrudan etkiliyor. Eğer lateralite bozukluğu varsa, genellikle sağ ve solunu ayırt etmekte zorlanacak. Ayrıca motor becerilerinde de problemler yaşanacaktır.

Lateralizasyon süreci, bebek nesneleri yakalamaya başlar başlamaz, iki ayda başlar. Bir çalışmada , bu tercihin uterusda , özellikle de fetüsün emdiği baş parmağı gözleyerek lateralizasyonun belirlenebildiği ifade edilmiştir.

Dört ila beş aylıkken çocuk her iki elini de kullanır. Bu ilk koordinasyon işaretidir. Yedi ya da sekiz ay civarında, nesneleri bir elden diğerine geçirir ve yavaş yavaş iki tane olduğunu anlar. Sonra yaklaşık bir buçuk yıl sonra, iki elle işbirliğini kurmaya başlar: bir el  destek, diğer el eylemler.

Bazı çocuklarda lateralizasyon çok hızlı bir şekilde gerçekleşir. Diğerlerinde, süreç çok daha yavaş olur. Genel olarak, son lateralizasyon yaklaşık yedi yıl sürer .

 

İleri yaşlarda ise santral blokajlar veya periferik blokajlar olabilir. Sol beyin küresini aktivitesini azaltan etkenler yani yaşlılık, stres, yorgunluk, psişik yüklenmeler, nöroleptik ilaçlar veya sağ beyni aktive eden meslek seçimleri örneğin ressam, müzisyen, heykeltraş olmak santral blokaj sebepleri olabilir. Hem akut hem de kronik stres, insan beynindeki farklı lateralizasyon formlarını etkileyebilir ve çoğu zaman (ancak her zaman değil) sağ yarım kürenin daha fazla tutulmasına neden olur.

Blokajlar 3 seviyede klinik verebilir.

Küçük blokajlarda odaklanma, hafıza, uyku problemleri,

Orta blokajlarda kabızlık, astım, egzema, adet ve ereksiyon sorunları, depresyon,

İleri blokajlar daha ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.

Periferik blokajlara ise boyun başta olmak üzere tüm omurga travmaları, operasyonları sebeb olabilir.

Fonksiyonel hemisferik asimetriler zamanla değişebilir ve steroid hormonlarının onları modüle edebilen faktörlerden biri olduğu gösterilmiştir. Bu konuyla ilgili araştırmalar, esas olarak seks steroid hormonlarına (androjenler, östrojenler ve progestojenler) odaklanmıştır, ancak vücudun strese tepkisi ile ilgili olan (örneğin kortizol veya kortikosteron) fonksiyonel hemisferik asimetrileri modüle edebileceğine dair çalışmalarda var. Sonuçlar, iki parametrenin ikili ilişkisini gösterir. Hem akut hem de kronik stres, insan beynindeki farklı lateralizasyon formlarını etkileyebilir ve çoğu zaman (ancak her zaman değil) sağ yarım kürenin daha fazla tutulmasına neden olur. Ayrıca, fonksiyonel beyin mimarisinin bir formu olarak lateralizasyon, stresin olumsuz etkilerine karşı koruyucu bir faktör de olabilir.

Baskın el, baskın olmayan elden daha karmaşık ve ince el ile gerçekleştirilen görevleri gerçekleştirebilir ve bu davranışsal üstünlük, ek beyin desteğinin mutlak sonucudur. Beyin organizasyonu asimetrisi sıçanlar, şempanzeler, köpekler ve kuşlar, bazı balıklar ve kertenkelelerde doğrulandı. El baskınlığı ile beyin yapısı ve fonksiyon arasındaki ilişkiler net değildir. Uzun bir süre boyunca, lateralleşme insanlara özgü olarak kabul edildi, ancak son zamanlarda lateralleşmenin beynin organizasyonu ve tüm omurgalılarda davranışın temel bir özelliği olduğu açıkça ortaya çıkmıştır.

İnsanların ve diğer hayvanların beyinleri asimetrik olarak düzenlenmiştir, ancak lateralizasyonların ontogenetik ve sinirsel temelleri hakkında hala çok az şey biliyoruz. Omurgalılarda sinirsel ve davranışsal asimetrilerin gelişimi için genetik ve genetik olmayan faktörlerin rolü vardır.İnsanlarda yapılan çalışmalar, çoğunlukla küçük etki büyüklüğüne sahip birkaç ilgili gen tanımlamış, ancak aynı zamanda, asimetri gelişimi için genetik olmayan faktörlerin aşırı önemini vurgulamak gerekir.

Lateralite bozukluklarının uzun dönemde kişide yaratacağı hastalıklar  ve ileri yaş hastalıklarının altında yatan önemli faktör olduğu dikkate alındığında tespiti ve tadavisi büyük önem kazanır.

Motor ve fonksiyonel testlerle lateralite problemleri ortaya konabilir. Aurikulaterapi, manyetik alan, ve frekans uygulamaları ile tedavi edilebilir.