Alternatif ve Geleneksel Tedaviler Akupunktur, hacamat ve ozon tedavisinin ilaçsız ve yan etkisiz gücünü keşfedin.
+90 532 624 9866
bulenthazer44@gmail.com

Related Posts

Akupunktur ile Fibromiyalji Tedavisi

Home  /  Akupunktur ile Fibromiyalji Tedavisi

Akupunktur ve Fibromiyalji Tedavisi

Fibromiyalji sendromu(FMS) ,kronik yaygın ağrı ve yorgunluk ,uyku bozuklukları gibi birçok semptomla karakterize kronik bir kas iskelet sistemi hastalığıdır.FMS nin nedenleri arasında  genetik ve çevresel faktörler ,nöroendokrin fonksiyon bozukluğu ,oksijenasyon bozukluğu ,ağrı mekanizmalarında anormallikler ,psişik faktörler ve vejetatif sinir sistemi(VSS) disfonksiyonu gibi faktörler sayılabilir.

Daha çok kadınlarda erkeklere göre on kat daha fazla görülmektedir. 30-60 yaş arasında görülme sıklığı artar.

akufib

En az 3 aydan beri devam eden yaygın ağrı öyküsü ve vücutta 18 hassas noktanın en az 11 inde muayene sırasında ağrı bulunması FMS olarak kabul edilir.Son zamanlarda nokta hassasiyeti yerine yaygın kronik ağrı ,yorgunluk, uykusuzluk ve bağırsak problemleri gibi somatik yakınmaların varlığı FMS tanısı için yeterli kabul edilmiştir.

Hastaların kas biyopsilerinde lokal  iskemi(yetersiz kanlanma) ve asit mukopolisakkarit miktarlarında artış tespit edilmiştir.

Fibromiyaljili hastalarda seratonin nörepinefrin ve dopamin seviyeleri düşük bulunurken ağrı mediyatörleri yüksek bulunmuştur.FMS li hastalarda hipatalamo-hipofiz-adrenal(HHA) akstaki fonksiyon bozukluğu olduğu tespit edilmiştir ve HHA aksı VSS ile yakından ilişkilidir.

Akupunktur ile azalmış olan seratonin ve dopamin seviyeleri yükseltilebilir,HHA aks dengelenebilir VSS disfonksiyon düzeltilebilir ,uyku düzenlenebilir ,zihin ruh beden enerji akışı düzenlenebilir ve böylece FMS tedavisini ciddi katkı sağlanabilir.

Akupunktur tedavisi ile ilgili bilgi almak için (0264) 502 0777 veya (0532) 624 9866 numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.